Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków a obowiązek dla właściciela budynku

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków a obowiązek dla właściciela budynku

 

Jesteś właścicielem domu lub zarządcą budynku wielorodzinnego? Pamiętaj o nowym obowiązku zgłoszenia swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

1 lipca 2021 r. ruszyło zbieranie danych do CEEB. Każdy właściciel domu lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji do swojej gminy na temat źródła ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynku lub lokalu.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Celem powstania CEEB jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków, co ma pomóc gminom w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Co należy zgłosić?

Każdy, kto ma w domu piec gazowy, węglowy, kominek, kuchnię węglową, kocioł na paliwo stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne lub w jakikolwiek inny sposób ogrzewa budynek musi poinformować o tym gminę. Jeśli posiadasz mieszkanie w bloku – informacja o sposobie jego ogrzewania również musi znaleźć się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek dotyczy każdego właściciela budynku lub lokalu (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego). Nie muszą się martwić o dokonanie zgłoszenia właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych zasilanych z jednego źródła ogrzewania. Zgłoszenia dokona zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej, lub spółdzielnia. Wyjątek stanowią lokale, które mimo podłączenia do instalacji centralnej w budynku posiadają odrębne źródło ogrzewania. Takie osoby objęte są obowiązkiem zgłoszenia dodatkowego źródła we własnym zakresie. Można ewentualnie dopytać się u zarządcy lub w spółdzielni o sposób zgłoszenia, ponieważ być może niektóre z nich podejmą się zgłoszeń dodatkowych źródeł ogrzewania w lokalach indywidualnych za ich właścicieli w jednej zbiorczej deklaracji.

Jak należy zgłosić sposób ogrzewania do CEEB?

Formą zgłoszenia jest złożenie odpowiedniej deklaracji. Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej. Można ją pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy. Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwym dla miejsca budynku albo wysłać pocztą.

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Na złożenie deklaracji mamy rok od daty powstania obowiązku czyli do 30.06.2022 r.

Czy są sankcje za niezłożenie deklaracji?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.
Warto jednak dopilnować obowiązku ponieważ kara grzywny może wynieść nawet 5 tys. zł.

 

Więcej informacji dostępnych jest tu: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Link do złożenia deklaracji: http://www.zone.gunb.gov.pl/

Instrukcja: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.