Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Docieplenie budynku a premia termomodernizacyjna

Docieplenie budynku a premia termomodernizacyjna

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju ok. 40 % budynków wielorodzinnych korzysta z przestarzałych systemów ogrzewania i wymaga termomodernizacji.

Co to jest termomodernizacja?

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła w budynku do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

Jak sfinansować termomodernizację, aby właściciele budynku nie odczuli tego finansowo?

Jakieś środki na funduszu remontowym na początek muszą być. Zaczynamy od audytu energetycznego.

Audyt energetyczny pokazuje najbardziej optymalny pod względem energetycznym i ekonomicznym możliwy do przeprowadzenia zakres prac modernizacyjnych w budynku, mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Mogą to być takie prace jak na przykład wymiana nieszczelnych okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku czy montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wspólnota mieszkaniowa, która zdecyduje się na przeprowadzenie termomodernizacji w budynku na początku musi pokryć koszt audytu finansowego, który będzie podstawą do zaciągnięcia kredytu na prace remontowe i złożenia wniosku o dofinansowanie.

W maju 2020 roku weszły w  życie nowe przepisy ułatwiające uzyskanie dofinansowania na  prace termomodernizacyjne. Dofinansowanie wynosi:

– 16 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

– 21 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeśli w zakres prac wchodzi montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii

– 50 % kosztów dodatkowych prac polegających na wzmocnieniu konstrukcji dla budynków z wielkiej płyty

Premia przyznawana jest wyłącznie, gdy wspólnota finansuje prace termomodernizacyjnej  kredytem, środki z premii przeznaczane są na spłatę zaciągniętego kredytu.

Jak działa dźwignia finansowa?

Po przeprowadzeniu prac i otrzymaniu dofinansowania w postaci premii  ulegają zmniejszeniu raty kredytowe. Natomiast efekt termomodernizacji będzie widoczny już w pierwszym miesiącu po zakończeniu prac i skutkował będzie obniżeniu kosztów dostawy energii cieplnej do budynku.  W wielu przypadkach miesięczna oszczędność wygenerowana termomodernizacją wystarcza na pokrycie raty kredytowej. W takich przypadkach w finansach wspólnoty saldo wychodzi na zero.

Termomodernizacja służy zatem nie tylko ochronie środowiska ale przyczynia się do generowania realnych oszczędności dla właścicieli. A długofalowo po spłacie kredytu przyczynia się do odczuwalnego przez właścicieli obniżenia kosztów utrzymania budynku.

Premia termomodernizacyjna – dla kogo?

Z premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Wnioski i więcej informacji: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.