Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie budynkiem na wynajem

Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie budynkiem na wynajem

 

Zwykle zarządzanie budynkami mieszkalnymi kojarzy nam się ze wspólnotą mieszkaniową bądź spółdzielnią, tymczasem niemało jest budynków, które potrzebują innej formy zarządzania. Są to całe budynki mieszkaniowe przeznaczone pod wynajem, które nie tworzą wspólnoty mieszkaniowej z racji tego, że albo nie mają wydzielonych lokali mieszkalnych, albo wszystkie lokale należą do jednego właściciela. Sim Property jako firma zarządzająca najmem ma pod swoją opieką również takie inwestycje.

Słowo „inwestycje” jest tu specjalnie użyte ponieważ zazwyczaj takie nieruchomości są kupowane stricte pod wynajem, czy to od dewelopera czy na rynku wtórnym. Nierzadko są to odzyskane lub odziedziczone kamienice, których właściciele nie mieszkają w Polsce. Zarządzanie najmem takimi budynkami to zarządzanie, które łączy opiekę nad budynkiem i częściami wspólnymi jak przy wspólnocie lub spółdzielni z zarządzaniem najmem poszczególnymi lokalami mieszczącymi się w budynku.

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM NA WYNAJEM

Od zarządzania mieszkaniami różni się przede wszystkim tym, że mamy pod opieką również budynek, coś czym przy pojedynczych lokalach zajmuje się właśnie wspólnota lub spółdzielnia. Jako zarządcy jesteśmy więc zobligowani do przeprowadzania wymaganych prawem przeglądów (m.in. budowlanych, kominiarskich, gazowych), zorganizowania sprzątania części wspólnych, zapewnienia bezpieczeństwa w budynku, podpisania umowy o wywóz śmieci i dostarczanie mediów, przeprowadzania napraw i konserwacji budynku, rozliczania mediów z najemcami.

Wspólne z zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych jest poszukiwanie najemcy, opłacanie rachunków w imieniu właściciela, pilnowanie płatności, windykacja zadłużenia, rozliczanie kaucji, remonty i naprawy lokali, jeśli wynikają z normalnego użytkowania i ich umowy najmu nie stanowią inaczej (co często dotyczy kamienic z umowami na czas nieokreślony).

Zarządzanie pojedynczym mieszkaniem czy budynkiem, gdzie jest jeden właściciel to również prostsze prowadzenie księgowości i raportowanie w porównaniu do wspólnot mieszkaniowych. Nie ma na przykład konieczności zwoływania corocznych zebrań. Klienci Sim Property mają 24h dostęp do swojego panelu klienta, gdzie w każdej chwili mogą zobaczyć wszystkie dane finansowe, dane na temat umowy najmu swojej nieruchomości, itp., a dodatkowo opiekun mieszkania dedykowany klientowi bez względu na ilość mieszkań i ich lokalizacje również nadzoruje i wspiera przepływ informacji na linii właściciel – zarządca.

Przy współpracy z jednym właścicielem również kluczowa dla zarządzania decyzyjność w sprawie wydatków jest łatwiejsza do osiągnięcia niż we wspólnocie, gdzie wymagane jest przygotowanie uchwały i zebranie odpowiedniej liczby głosów, co jest bardzo czasochłonne i nie zawsze niestety skuteczne.

Zarządzanie budynkiem mieszkaniowym przeznaczonym na wynajem to kompleksowa usługa, która łączy obowiązki agenta nieruchomości i zarządcy budynku. Prowadzone w sposób profesjonalny pozwala właścicielom na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu z najmu przy jednoczesnym utrzymywaniu bądź podwyższaniu wartości całej nieruchomości.

Autorzy:  Anna Grybel-Kloc i Karol Wyrąbkiewicz z Sim Property

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.