Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Elektroniczna książka obiektu budowlanego

Elektroniczna książka obiektu budowlanego

Przeczytasz w 4 minuty.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające prawo budowlane, w zakresie formy i sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB). W nowelizacji znajdziemy nowy rozdział 5d z całością wprowadzanych regulacji w zakresie KOB. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji i prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Co to jest KOB (książka obiektu budowlanego)?

Jest to dokument w postaci księgi prowadzonej dotychczas wyłącznie w formie papierowej, który powinien zostać założony dla budynku lub obiektu budowlanego nie będącego budynkiem zaraz po jego oddaniu do użytkowania. Do księgi wpisuje się wszystkie informacje o budynku, dane właściciela/właścicieli, ewidencjonuje się protokoły z obowiązkowych przeglądów budowlanych, ekspertyz, katastrof budowlanych. Księga stanowi kompendium wiedzy o budynku, jest przypisana do budynku (nie do właścicieli) i musi być uzupełniana i przechowywana przez cały okres użytkowania.

Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:

1) budynku oraz

2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

  • budynków:

– mieszkalnych jednorodzinnych,
– garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;

  • obiektów budowlanych:

– budownictwa zagrodowego i letniskowego,
– budynków nie wymagających pozwolenia a jedynie zgłoszenia, z wyłączeniem sieci gazowych;

  • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Do końca 2022 r. każdy obiekt budowlany objęty obowiązkiem prowadzenia KOB musiał posiadać księgę w postaci papierowej. Przepisy nie umożliwiały prowadzenia KOB w formie indywidualnego oprogramowania przez np. firmę zarządzającą budynkiem. Obecna nowelizacja prawa budowlanego zmienia tę sytuację.

Od 1 stycznia 2023 r. został udostępniony centralny rejestr KOB, prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

c-KOB – Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

c-KOB jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Aby skorzystać z systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub smartfon.

W systemie c-KOB można:
> Założyć książkę obiektu budowlanego
> Dodawać i korygować wpisy do książki
>Dodawać interesariuszy
> Zarządzać czasem pełnienia obowiązków

Aby prowadzić książkę obiektu budowlanego i korzystać z aplikacji c-KOB trzeba posiadać jedną z następujących usług zaufania:
> Profil Zaufany
> e-dowód

W systemie osoba odpowiedzialna za prowadzenie KOB musi założyć indywidualne konto. Samo prowadzenie elektronicznej księgi jest dość proste i czytelne.  Protokoły z przeglądów czy ekspertyz  wgrywa się z formie pliku pdf przy dokonywanym wpisie.

Osoba posiadająca konto może udostępniać księgę innym osobom, które mają swoje indywidualne konta w systemie. Mogą to być inni pracownicy firmy zarządzającej lub upoważnieni kontrolerzy.

System udostępniony jest bezpłatnie.

Przepisy przejściowe.

W okresie 1.01.2023 – 31-12-2026 właściciele lub zarządcy mogą zakładać i prowadzić książkę obiektu budowlanego zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Mogą również prowadzić równolegle w obu formach, aby mieć czas na wdrożenie systemu i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie wpisów.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył i prowadzi książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, zobowiązany jest do założenia do dnia 31 grudnia 2026 r. dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie elektronicznym.

Książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje przez okres istnienia obiektu budowlanego.

Uwaga na portale wyłudzające dane!

Prawidłowy link do założenia konta na stronie prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego to https://c-kob.gunb.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.