Przejdź do treści

Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej

REJESTRACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ.

Wpis dotyczy sytuacji, w której we wspólnocie mieszkaniowej nie ma określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, czyli zarząd nie został powierzony aktem notarialnym firmie zarządzającej. Nie ma zarządcy, nie ma zarządu. Deweloper sprzedał mieszkania i za moment przestanie zajmować się budynkiem. Teraz właściciele musza podjąć działania, aby zachować ciągłość dostaw ciepła czy gazu i sami zadbać o prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty.

Każda wspólnota mieszkaniowa, czy to mała czy duża musi zostać formalnie zarejestrowana. Musi posiadać Regon i NIP. W przypadku wspólnot mieszkaniowych od 4 lokali wzwyż musi również mieć zarząd.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Krok 1
Należy zwołać zebranie wszystkich właścicieli. Na zebraniu przedstawić kandydatów do zarządu. Na pierwszym zebraniu wspólnoty dokonuje się wyboru zarządu, w którego skład może wejść od 1 do kilku osób z grona właścicieli lub z zewnątrz. Wyboru zarządu dokonuje się uchwałą właścicieli.
Na zebraniu należy też podjąć decyzję również w formie uchwały o finansowaniu wspólnoty przez najbliższy rok.  Wysokość stawki zaliczkowej oraz sposób jej obliczenia zależy od specyfiki budynku, posiadanych instalacji jak również od formy obecnego pokrywania kosztów utrzymania budynku.
Na pierwszym zebraniu można również zdecydować, czy zarząd sam będzie prowadził sprawy wspólnoty czy zostaną one zlecone w całości lub w określonej części profesjonalnej firmie zarządzającej nieruchomościami. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez wspólnotę musi być ona również potwierdzona uchwałą łącznie z określeniem wynagrodzenia.

Krok 2
Formalna rejestracja wspólnoty mieszkaniowej.
Zadania te zarząd może wykonać sam lub zlecić wykonanie niektórych z nich firmie zarządzającej, jeśli działa na podstawie upoważnienia właścicieli. A mianowicie:
1. Wystąpić o nadanie numeru statystycznego w oddziale Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Otworzyć rachunek bankowy dla wspólnoty.
3. Wystąpić o numer NIP do Urzędu Skarbowego.
4. Podpisać umowy na dostawy mediów jak woda, prąd, ciepło oraz złożyć w gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po dokonaniu tych wszystkich czynności można powiedzieć, ze wspólnota rozpoczęła swoje formalne funkcjonowanie.